top of page

Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçlere muhatap olan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,

  • Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

  • Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,

  • Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,

  • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,

  • Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,

  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin danışmanlık hizmetleri.

bottom of page