top of page
fatma_gök_Vesikalık.jpg

Fatma GÖK


1974 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünden (örgün) mezun oldu. Zaman kaybetmeden mali müşavirlik stajını başlatıp, 2001 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını almaya hak kazandı. Gerek mali müşavirlik bürosunda, gerekse çeşitli yabancı ve yerli sermayeli kurumsal şirketlere bağlı olarak mali müşavirlik hizmeti verdi. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlediği Bağımsız Denetim Sınavını kazanarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı’nı almaya hak kazandı. 2014 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından verilen Bağımsız Denetçi belgesini aldı. 2016 yılında Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına katılıp, 2017 yılının Mart ayında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandı.
2018 yılında T.C. Adalet Bakanlığı tarafından Menkul Değerler, Muhasebe, Finans temel uzmanlık alanlarında İstanbul bölgesinde bilirkişi olarak görevlendirildi. 2017 yılında, kurucusu ve ortağı olduğu Formül Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti
vermeye başladı. Aynı zamanda ortağı olduğu Onur Yeminli Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’de Bağımsız Denetçi olarak hizmet vermektedir.

bottom of page