Tam tasdik hizmetleri 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ bazında yaptığı düzenlemeler kapsamında 1995 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır.

Biz bu hizmet kapsamında, firmalarda  ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesini ve söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunmaktayız.

Tam tasdik hizmetlerimizi sıralamamız gerekirse :

 • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda (yılda üç veya dört defa) denetim ekiplerimizle şirketinizde fiili denetimler yapılması,

 • Denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması,

 • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının hesaplanması,

 • Tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi,

 • Tam tasdikle ilgili konularda vergisel danışmanlık hizmeti verilmesi.

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz :

 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor

 • Sermayeye ilave edebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin rapor

 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki YMM Tespit Raporları

 • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdikine ilişkin rapor

 • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri

Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri

Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu

 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan diğer işlemler